Yüksek Riskli Gebelik

12/28/2013

Gebelik ve Diyabet

Önce bir glukoz metabolizma bozukluğu olan diyabeti anlamak daha doğru olacaktır. Normal metabolik hızın seyrinde kanda kan şekeri 100 ml de 100 gr olacak şekilde sabit […]
12/28/2013

Gebelik ve Hipertansiyon

Hipertansiyon; gebelikte en sık karşımıza çıkan tıbbi komplikasyonlardan biridir.Hem anne ve hem de bebek açısından yaşamsal sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. GEBELİKTE HİPERTANSİYON SIKLIĞI Tüm gebeliklerin %7-10’unda görülmektedir. […]
12/28/2013

Gebelik ve Myom

Normal popülasyonda geçerli olan kadınların  %20-25’inde myom sıklığına rastlanılması gebelikte de geçerlidir. Gebelikte myomun bir soruna yol açıp açmayacağı tanı zamanına, myomun veya myomların öncelikle yerleşimi, […]
12/28/2013

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları

Gebelikteki tiroid hormon doğal değişikleri ve tiroid hormon salınım sorunlarının gebeliğe etkilerini anlatmaya başlamadan önce basitçe tiroidin normal metabolizmasını anlayalım.. NORMAL TİROİD METABOLİZMASI Merkez uyarı beyinde […]
12/28/2013

Omuz Takılması

Omuz takılması; vaginal doğum sırasında başın doğumundan sonra omuzların doğumunda yaşanan zorluğu ifade eder. Bir omuz ya da iki omuz birden takılabilir. Temel neden kadının pelvis […]
12/28/2013

Plasentanın Yerleşim Anomalileri

Anne ve bebek arasındaki dolaşımın temel merkezi olan plasentanın rahim içi dokuda yerleşimi ile ilgili anormallikler doğum sonu kanamalarının önemli nedenlerini oluşturmaktadır. Bunlar ana başlıklar altında; […]
01/06/2014

Gebelik Kolestazı

Gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıkan gebelik kolestezında şiddetli kaşıntı, anne kanında safra asitleri yüksekliği ve anne karnındaki bebek için artmış riskler söz konusudur. Gebeliğe bağlı karaciğer […]
01/06/2014

Gebelik ve Obezite

Obezitenin tanımı klasik olarak; vücut ağırlığının boy uzunluğu ile ilgili standardın üzerindeki artışıdır.Vücutta bu bağlamda yağ dokusu artışı gerçekleşmektedir. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Bu sıklığın artışında […]
01/06/2014

Gebelikte İnvaziv Girişimler

Genel olarak gebeliklerde rastlanan anomalilerin sıklığı %2-4 civarındadır. Bunlar kromozom anomalileri, tek gen hastalıkları olabileceği gibi  yapısal anomaliler de olabilir. Anne karnındaki bebeklerde anomalilerin tedavisi yoktur. […]
01/06/2014

İleri Anne Yaşı

Zaman değiştikçe sosyokültürel düzeyi yüksek toplumlarda kadının çocuk sahibi olmak konusunda bakış açısı değişmiştir. Uzun süren eğitim süreçleri ve erkeğin yanı sıra iş hayatında yer almak […]
01/06/2014

Kan Uyuşmazlığı (RH Uygunsuzluğu)

Anne kan grubu Rh (-) negatif ve baba kan grubu Rh (+) pozitif ise gebelikte kan uyuşmazlığı söz konusudur. Bebek kan grubu sorun olasılığında belirleyici faktördür. Eğer […]
03/22/2014

Rahim Ağzı Yetmezliği ve Erken Doğum

Erken doğumların nedenlerinden biri olarak kabul edilen rahim ağzı yetmezliği gebe kadınların %1-5 inde görülebilmektedir. Gebeliğin ikinci trimesterinde (14-24. haftalar arasında) ağrısız olarak rahim ağzının açılması […]